Услуги > Производство на бетонови смесиПроизводство
на бетонови смеси


Бетоните на фирма „ДЛВ” са сертифицирани от „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ” ЕООД със сертификат за съответствие № 07-НСИСОССП-09.18 и отговарят на изискванията на стандарти БДС EN206-1:2002, БДС EN 206-1/HA:2008.

Бетоновият възел е с капацитет 50м3/час и е с напълно автоматизирано управление за точното дозиране на инертните материали, цимент и добавки.

Произвеждани инертни материали:
Бетон клас В 7,5 марка 100
Бетон клас В 10 марка 125
Бетон клас В 12,5 марка 150
Бетон клас В 15 марка 200
Бетон клас В 20 марка 250
Бетон клас В 25 марка 300
Бетон клас В 30 марка 400
Бетон клас В 35 марка 450
Циментова замазка М 10
Циментова замазка М 15
Циментова замазка М 20
Циментова замазка М 30
Варов разтвор за зидане
Варов разтвор за мазане
Добавки против замръзване, бавно стягане и водоплътност
За служители
Български