История
на компаниятаКомпанията е създадена през 1991 г. и се развива като лидер в своя бранш.

Като основни дейности се налагат товарните превози в страната и чужбина, транспорта на извънгабаритни товари, услугите със строителна механизация, производството на скални материали, бетонови и асфалтови смеси, пътното строителство и др.

Дружеството поддържа нов и модерен автопарк с вградена система за позициониране, което позволява да се следи движението и дейностите на всяка единица.

През годините компанията расте, като към днешна дата служителите надхвърлят 300 души квалифициран персонал.

Основните принципи на работа са коректност, точност и лоялност към клиенти и партньори.

Доказателство за това са множеството договори, сключени с различни клиенти по различни проекти. Независимо от широката гама на предлаганите услуги и множеството дългосрочно разработени проекти, дружеството се стреми да привлича нови клиенти и да обслужва нови пазари.

Компанията има и силно изразена социална отговорност като се включва в благотворителни каузи, помощ при бедствени положения, както и зелени кампании за почистване на околната среда.

Сфери
на дейностНепрестанно се развиваме, като към днешна дата можем да се похвалим с редица успешно завършени проекти в следните области:

- Товарни превози в страната и чужбина
- Транспорт на извънгабаритни товари
- Услуги със строителна механизация
- Производство и доставка на скални материали
- Производство и доставка на бетонови смеси
- Производство и доставка на асфалтови смеси
- Пътно строителство
- Строителство на промишлени, граждански и обществени сгради

Компанията притежава редица сертификати, свидетелстващи за утвърденото от международни организации високо качество.

Техническо
оборудване 

280

машини
от висок клас

300

квалифицирани
служители
ДЛВ разполага с професионална техника от висок клас и квалифицирани служители, отговорни за високото качество на изпълнение на всеки възложен проект.
Собствена сервизна база - напълно оборудвано ремонтно хале с квалифицирани и обучени механици

Собствен мобилен сервиз за гуми

Концесия за скални материали
на кариера „Студена“Два броя стационарни трошачно-сортировъчни инсталации

Два броя мобилни трошачно-сортировъчни инсталации

Два броя асфалтови бази,
ситуирани на кариера „Студена“Мобилна асфалтова база с капацитет 90 тона/час

Стационарна асфалтова база с капацитет 200 тона/час


Декларация
от ръководството


Преглед

Текущи и завършени проекти

Компанията е сертифицирана от международни организации

За служители
Български