Качество,
съгласно утвърдени международни стандартиСвидетелство за вашето доверие

Не просто сертификати, а свидетелство за вашето доверие.
ДЛВ е сертифицирана от световната организация BUREAU VERITAS и отговаря на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Удостоверения

ДЛВ-СИ ООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари, както и строителни разрешителни за следните категории:


  • Строителство от 1-ва до 5-та категория съгласно LSP: многоетажни сгради и инфраструктура, комуникационни мрежи и съоръжения
  • Строителство от 1-ва до 4-та категория съгласно LSP: транспортна инфраструктура
  • Строителство от 1-ва до 3-та категория съгласно LSP: енергийна инфраструктура
  • Строителство от 1-ва до 4-та категория съгласно LSP: публична инфраструктура, хидро-техническо строителство и опазване на околната среда
  • Членство в Камарата на строителите
certificate-icon-dlv

Удостоверение

Преглед
certificate-icon-dlv

Удостоверение

Преглед
certificate-icon-dlv

Удостоверение

Преглед
certificate-icon-dlv

Удостоверение

Преглед
certificate-icon-dlv

Удостоверение

Преглед

Сертификати за скални материали


Сертификати за асфалтови смеси

certification-part-dlv-icon

Сертификат
за съответствие
Преглед
certification-part-dlv-icon

Сертификат
за съответствие
Преглед

Сертификати за бетонови смеси

certificate-icon-dlv

Сертификат
за съответствие

Преглед
certificate-icon-dlv

Сертификат
за съответствие

Преглед
parallax background

За служители
Български