Услуги > Производство на бетонови смесиПроизводство
на бетонови смеси


Бетоните на фирма „ДЛВ” са сертифицирани от „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ” ЕООД със сертификат за съответствие № 07-НСИСОССП-09.18А и отговарят на изискванията на стандарти БДС EN206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017

Бетоновите възли са с капацитет 50 м3/час и 150 м3/час са с напълно автоматизирано управление за точното дозиране на инертните материали, цимент и добавки.

Произвеждани бетонови смеси:
Бетон клас С8/10
Бетон клас С12/15
Бетон клас С16/20
Бетон клас С20/25
Бетон клас С25/30
Бетон клас С30/37
Бетон клас C35/45
Циментова замазка М 10
Циментова замазка М 15
Циментова замазка М 20
Циментова замазка М 30
Фибри – метални и полипропилен
Добавки против замръзване, бавно стягане и водоплътност
За служители
Български