Услуги > Пътно строителствоПътно
строителство


ДЛВ ЕООД e с доказан опит, квалифициран персонал и обширен автопарк, използван в асфалтополагането и изпълнението на пътно-строителни дейности.

Тези дейности включват:

  • Полагане асфалтови смеси;
  • Изпълнение на всички пътно-строителни дейности;
  • Рехабилитация пътни настилки;
  • Основен и текущ ремонт на пътни съоръжения.

За служители
Български