Услуги > Производство на трошени скални материалиПроизводство
на трошени скални материали


Произвежданите скални материали на фирма „ДЛВ” са сертифицирани от „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ“ ЕАД със сертификат за съответствие на производствения контрол 2085-CPR-058 и отговарят на изискванията на следните стандарти: EN 12620:2002+А1:2008, EN 13242:2002+A1:2007, EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13450:2002 и EN 13450:2002/AC:2004
Произвеждани скални материали:

фракция 0/4 мм
фракция 4/11,2 мм
фракция 4/22,2 мм
фракция 11,2/22,4 мм
фракция 4/16 мм
фракция 16/31,5 мм
фракция 31,5/63 мм
фракция 11,2/16 мм
фракция 16/22,4 мм
фракция 63/120 мм
фракция 0/31,5 мм
фракция 0/40 мм
фракция 0/63 мм
фракция 0/80 мм
фракция 0/90 мм
фракция 0/100 мм
фракция 0/120 мм
фракция 31,5/50 мм
фракция 31,5/63 мм
За служители
Български