Услуги
и производствоНепрестанно се развиваме, като към днешна дата можем да се похвалим с редица успешно завършени проекти в следните области:

- Товарни превози в страната и чужбина
- Транспорт на извънгабаритни товари
- Услуги със строителна механизация
- Производство и доставка на скални материали
- Производство и доставка на бетонови смеси
- Производство и доставка на асфалтови смеси
- Пътно строителство
- Строителство на промишлени, граждански и обществени сгради

 
За служители
Български