Услуги > Жилищно строителствоЖилищно
строителство


"ДЛВ“ разработва и финансира както собствени проекти, включващи комплексно проектиране, строителство и реализация на жилищни и административни сгради, така и изпълнението на инвестиционни проекти и намерения на свои клиенти.
Компанията има дългогодишен опит в изпълнението на грубия строеж на сгради и има изградени специализирани звена за довършителни работи, чиито професионализъм и качество на работа задоволяват и най-високите изискванията на своите клиенти. Постигнатото на оптимално съотношение на високо качество и цена, както и кратките срокове на изпълнение се дължат на възможността „ДЛВ“ да предлага пълна обезпеченост и надежден сервиз със строителна механизация, използвани в различните етапи на строителството, собствено производство на инертни материали, бетон и бетонови смеси, екип от висококвалифицирани специалисти и подбор на качествени строителни материали. По този начин се постига необходимото качество на крайния продукт, което е изключително важно за жилищното строителство. Правилното изпълнение на обектите се гарантира и от строго изградената структура за взаимодействие между отделните специалисти, работещи в компанията и близкият контакт и постоянният диалог с инвеститорите и крайните клиенти. Гарантира се завишен контрол на качеството както на извършваните дейности, така и на влаганите материали.
За служители
Български